Церква Успіння Діви Марії (Легниця, Польща)

Прихід знаходиться в провінції Нижньої Сілезії. Охоплює греко-католиків, які проживають в населених пунктах наступних округів: Легніца (муніципалітети Легниці, Miłkowice, Kunice, Проховіце, Злотория, Krotoszyce, Legnickie полюс, Ruja) Явір (муніципалітети Ґміна Менцинка, Wadroze великий, Явір, Mściwojów, ґміна пашовіце) і Sroda Slaska (муніципалітет Malczyce).

Переважна більшість прихожан греко-католиків, поселені в Нижній Сілезії в 1947 році в ході так званої акції "Вісла", і їх нащадки. Вони походять в основному з Лемківщина, Жешуві, Перемишлі та Любліні. На додаток до приходу є вихідці з України, а також люди з змішаних шлюбів.

Комплекс, який включає в себе церква, парафіяльний зал, парафіяльного священика і приміщення релігійної освіти, знаходиться в м Легніца, вул. Вроцлавська 180. Він розташований в східній частині міста, в передмісті Вроцлава, на кордоні маєтку Copernicus II і околиці Пекари Великого, також поруч з Братським кладовищем.
Легницький прихід є основним в Вроцлавсько-Гданській Єпархії. Щороку, на свято Успіння (28 серпня), тут проходить парафіяльний фестиваль, який збирає греко-католиків зі всієї Нижньої Сілезії. З 2006 Легніца організовує духовний фестиваль, який охоплює південну єпархію.

Проводиться систематична робота з катехизації на всіх рівнях, від початкової школи до старшої середньої. Заняття з релігієзнавства мають місце в Легниці, Dabie, Wągrodnie і шкільному комплексі № 4 у Легниці. Періодично також проводяться катехизації для дорослих. В приході діють чотири хори, а також для дітей та молоді - клуб "Дамо раду"

Прихід здійснює методичну допомогу хворим, інвалідам та бідним. Місія виконує це працюючи в тісній співпраці з керівництвом і співробітниками провінційної лікрані в Легниці і Карітас Єпархії Вроцлава-Гданська.

Parafia znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego. Obejmuje swym zasięgiem grekokatolików zamieszkujących w miejscowościach należących do następujących powiatów: Legnica (gminy: Legnica, Miłkowice, Kunice, Prochowice, Złotoryja, Krotoszyce, Legnickie Pole, Ruja), Jawor (gminy: Męcinka, Wądroże Wielkie, Jawor, Mściwojów, Paszowice), oraz Środa Śląska (gmina Malczyce).

Zdecydowaną większość parafian stanowią grekokatolicy przesiedleni na Dolny Śląsk w 1947 roku w ramach tzw. akcji «Wisła», oraz ich potomkowie. Pochodzą oni głównie z Łemkowszczyzny, Rzeszowskiego, Przemyskiego i Lubelszczyzny. Ponadto do parafii należą imigranci z Ukrainy, a także osoby z małżeństw mieszanych.

Parafialny kompleks cerkiewny, w skład którego wchodzi cerkiew, sala parafialna, sale katechetyczne oraz plebania, jest zlokalizowany w Legnicy przy ulicy Wrocławskiej 180. Znajduje się on we wschodniej części miasta, w obrębie Wrocławskie Przedmieście, na granicy osiedla Kopernik II i dzielnicy Piekary Wielkie, sąsiaduje także z Cmentarzem Komunalnym.

Legnicka parafia jest ważnym ośrodkiem duszpasterskim eparchii wrocławsko-gdańskiej. Każdego roku, w święto Zaśnięcia NMP (28 sierpnia), odbywa się tu odpust parafialny, który gromadzi grekokatolików z terenu całego Dolnego Śląska. Od 2006 roku w Legnicy jest organizowany Festiwal Twórczości Sakralnej obejmujący swym zasięgiem południowe dekanaty eparchii. Kilkakrotnie parafia gościła także młodzież oraz kobiety w ramach eparchialnych spotkań.

Systematycznie jest prowadzona praca katechetyczna, na wszystkich poziomach nauczania, od podstawowego do ponadgimnazjalnego. Lekcje religii odbywają się w międzyszkolnych punktach w Legnicy, Dąbiu, Wągrodnie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy. Cyklicznie są prowadzone również katechezy dla dorosłych. Przy parafii działa czterogłosowy chór mieszany, a także dziecięco-młodzieżowy zespół «Damo radu».

Parafia niesie systematyczną pomoc ludziom chorym, niepełnosprawnym i ubogim. Misję tę wypełnia poprzez ścisłą współpracę z dyrekcją i personelem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy oraz Caritas Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej.

Розклад богослужінь

неділя: 10.00 і 12.00
свята: 10.00 і 18.00
будні: 8.00 або 18.00 (відповідно до оголошення: http://legnica.cerkiew.net.pl/index.php?site=ogloszenia)

Храм відчинений

8.00 - 18.00

Час сповіді

Можливість попросити священика перед літургією

Перелік